ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรีใครวิทยา

2 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

2 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ ม.1 ระดับ ม.4 รวม
1 19 พฤษภาคม 2566 20 2
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 65100007 สามเณรธนบดี หมื่นขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทย์-คณิต ป.6 โรงเรียนอื่น วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.24 น.
2 65100006 สามเณรเกียรติศักดิ์ มาตรสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทย์-คณิต ป.6 โรงเรียนอื่น วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.56 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 แล้ว